Voorwaarden ‘Theatergroep Hersenkronkels’

 

Uitkoopsom:

Wij komen uitsluitend als de voorstelling wordt uitgekocht. De opdrachtgever betaalt (Hersenletsel.nl regio Zuid-Holland, de producent van de theatergroep) een uitkoopsom (exclusief reis en verblijfskosten). 

Groep en verantwoordelijkheid:

We komen met tien spelers, twee begeleiders en een technieker. Het is een kwetsbare groep die leeft met de gevolgen van NAH. Sommigen zitten in een rolstoel, anderen zijn slecht ter been of snel overprikkeld. Het is dan ook van het grootste belang dat we uitsluitend conform van tevoren gemaakte afspraken komen. Er is intensief overleg nodig om tot goede afspraken te komen en om ervoor te zorgen dat de voorstelling, zowel voor de theatergroep, de opdrachtgever en het publiek, op prettige wijze gespeeld kan worden. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het goed verlopen van de voorstelling en waarborgt de veiligheid van spelers, begeleiders en ondersteunend personeel en het publiek.

Optiebevestiging, contract en draaiboek:

Indien er interesse is in een optreden maar het nog niet mogelijk is om tot concrete afspraken te komen, kan er alvast een datum worden afgesproken middels een optiebevestiging. Van tevoren wordt een vervaldatum afgesproken. Bij een definitieve boeking worden alle afspraken vastgelegd in een contract. Ook wordt er een draaiboek opgesteld zodat iedereen (opdrachtgever, theatergroep: de spelers en begeleiders en het ondersteunend personeel van de locatie) weet hoe de speeldag verloopt. Het draaiboek bevat alle contactgegevens. 

Periode voorstelling, reistijd en aanvang:

De voorstelling kan gespeeld worden in 2023-2024. Uitgezonderd vakantieperiodes. Op dinsdag spelen we niet want dan repeteren we. Bij voorkeur spelen we op woensdag/donderdag of vrijdag. De voorstelling duurt ruim een uur. 

Een voorstelling in de avonduren is mogelijk, maar als de afstand tussen Rotterdam en de speellocatie meer dan 150 km is, spelen we alleen s 'avonds wanneer er overnachtingsmogelijkheden door de opdrachtgever worden aangeboden. Hierbij moet er rekening mee gehouden worden dat een aantal spelers slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten. 

Nagesprek:

Onze ervaring is dat een nagesprek erg op prijs wordt gesteld door het publiek. De spelers stellen zichzelf voor en er kunnen vragen worden gesteld. Ook kunnen er ervaringen, gevoelens en gedachten over de voorstelling en NAH worden uitgewisseld. Zo wordt het bezoek aan de voorstelling op een verrijkende manier afgesloten. Het nagesprek wordt gefaciliteerd door de theatergroep zelf en duurt maximaal 20 minuten.

Speelvlak/podium/kleedkamer(s):

De voorstelling komt het beste tot recht in een kleine (theater)zaal. De afmetingen van het podium/speelvlak zijn minimaal 8x8 meter en het podium/speelvlak is goed toegankelijk voor rolstoelen. Ook de afsluitbare kleedkamer(s) en minimaal 1 toilet is goed te bereiken met een rolstoel. 

Publiekscapaciteit:

Onze maximale publiekscapaciteit is 250, mits de spelers versterkt kunnen worden (met richt of zendmicrofoons). Is dit niet mogelijk dan spelen we voor maximaal 125 mensen.

Techniek:

Theatergroep Hersenkronkels heeft zelf een technieker maar neemt geen lampen/versterking/geluidboxen etc. mee. We maken graag gebruik van ondersteunend personeel wat aanwezig is met kennis van de technische mogelijkheden die er op de speellocatie zijn. In samenwerking met de technieker van de theatergroep, die de voorstelling en de spelers kent, wordt de techniek verzorgt. Ruim van tevoren worden afspraken hierover gemaakt.

Versterking: vanwege afasie van een aantal spelers zijn zij minder goed te verstaan. Bij voorkeur worden de spelers versterkt, dit kan met richtmicrofoons die hangen/of staan. Indien er zendmicrofoons aanwezig zijn kan daar ook gebruik van worden gemaakt. 

Licht: indien er mogelijkheden aanwezig zijn om verschillende lichtstanden te maken, dan maken we hier graag gebruik van. Dit zijn een aantal basis standen (maximaal 8).

Muziek: er wordt in voorstelling muziek gebruikt. De nummers kunnen via een laptop of een memorystick worden afgespeeld. Een geluidsinstallatie met boxen is op de speellocatie aanwezig.

Decor/rekwisieten:

In de voorstelling wordt geen gebruik gemaakt van een decor. Wel is er een achterdoek, maar het is geen probleem wanneer dit niet gebruikt wordt. Aan weerszijde van het speelvlak (op het podium) staan stoelen (8) waarop de spelers plaatsnemen, het speelvlak is in het midden. Tegen de achterwand staat een tafel waarop de rekwisieten staan. De spelers pakken wat nodig is, stappen in de scene op het speelvlak, en gaan weer zitten als ze klaar zijn. We maken graag gebruik van stoelen en een tafel die op de speellocatie zijn. Alle overige spullen/rekwisieten brengen we zelf mee.

Voorbereiding en repetitie:

Onze opbouw en repetitietijd bedraagt 3 uur. De zaal is dan opgeruimd en klaar en er is minimaal 1 technieker aanwezig om, in samenwerking met de technieker van de theatergroep, te helpen met licht/geluid en soundcheck. Van tevoren is er contact met de technieker en ontvangt hij/zij alle informatie van de theatergroep (script voorstelling/technische specificaties etc.) Tijdens de voorbereidingen is de zaal niet toegankelijk voor anderen. 

Publiciteit:

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de publiciteit en publiekswerving, wel wordt deze in samenspraak met 'Theatergroep Hersenkronkels' georganiseerd. 'Theatergroep Hersenkronkels' levert teksten en foto's/beeldmateriaal aan waar de opdrachtgever vervolgens publiciteit mee maakt. Voordat uitingen verspreid worden (uitnodigingsbrief, aankondiging, persbericht, flyer/poster etc.) worden deze eerst voorgelegd aan de contactpersoon van de theatergroep. De opdrachtgever mag uitsluitend na overleg,  gedurende en na afloop van de voorstelling beeldmateriaal (foto's en of filmpjes) opnemen op voorwaarde dat spelers, begeleiders en publiek hier geen last van hebben. Het is niet toegestaan voor het publiek om foto's en/of filmpjes te maken tijdens de voorstelling. Indien er promotie wordt gemaakt op bijvoorbeeld Facebook en/of Insta: graag gebruik maken : #hersenletselnl #theatergroephersenkronkels #thuisbeginthetpas 

Organisatie voorstelling en overige kosten:

Het regelen van de speellocatie, de publiekswerving en kaartverkoop en al het personeel wat nodig is op de speellocatie om de voorstelling mogelijk te maken is de verantwoording van de opdrachtgever. Er komen dan ook kosten bij. Van te voren kunnen wij helaas geen indicatie geven. Bij sommige locaties zijn alle bijkomende kosten inbegrepen.

 

Voor vragen, mail: info@theatergroephersenkronkels.nl